Համագործակցության Հուշագրեր

"ՍԱՏԱՐ" Հաշմանդանդամների ՀԿ-ի խորհրդը`

ՈՐՈՇԵՑ

  Հայաստանի Հանրապետության ռազմահայրենասիրական և հասարակական կյանքի բարելավման համար համագործակցել ՀՀ-ում գործող ՀԿ-ների հետ:

Համագործակցություն 325.09.2012թ-ին“ՍԱՏԱՐ” Հաշմանդամների ՀԿ-ն և “Սոցիալ-հոգեբանական և վիճակագրական հետազոտությունների կենտրոն” ՀԿ-ն կնքեցին համագործակցության հուշագրիր:

 

0057270814<<Սատար>>Հաշմանդամների ՀԿ-ն և “ՀԱՆՈՒՆ ԱԶԳԻՍ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ” ռազմահայրենասիրական բարեգործական ՀԿ-ն 25,06,2012թ-ին կնքեցին ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԱԳԻՐ

Համագործակցություն 127.02.2012թ-ին համագործակցության հուշագրեր կնքեցին`”ՍԱՏԱՐ” Հաշմանդամների ՀԿ-ն և “ԱԶԱՏԱԳՐՈՒՄ” Հայրենասիրական սոցիալ բարեգործական ՀԿ համաձայն կանոնադրական ծրագրերի:

ՏպելՈւղարկել էլ. փոստով